TJÄNSTER

Vi utför ny- och omputsning, tilläggsisolering, fasadrenovering, plåt –och målningsarbeten, balkong –och altanarbeten, fasad–och algtvätt, klottersanering, höjdliftsarbeten och takskottning på fast pris eller på löpande räkning i StorStockholms området.

Kontakta oss gärna, vi lämnar beskrivande anbud, och lämnar garanti på våra arbeten enl. Byggbranschens gällande normer.

Behöver Ni hjälp av en fasadkonsult, som kan upprätta beskrivning, kontrollera och värdera anbud, kontrollera arbetets utförande, har vi namn och telefonnummer till flera oberoende konsulter.