OM FÖRETAGET

om_företaget

AB Puts & Fasadtvätt i Johanneshov hjälper Dig att få rena och snygga fasader. Förutom fasadrenovering och tilläggsisolering ,ny-och omputsning och murningsarbetetn, utför vi även högtryckstvätt och rengöring, samt klotterborttagning på puts, betong, tegel, natursten, metall och träytor. Vid förfrågan utför vi även snöskottning på tak samt istappsnedtagning.

Vi har varit verksamma sedan 1971 i Stockholm med omnejd och startades av Jan Wendell. I dag är vi c:a 10 st, men har ett stort nätverk av sido-och underentreprenörer, som plåtslagare, målare ställnings –och smidesföretag, samt andra fasadentreprenörer, så vi kan åtaga mindre som större uppdrag. Vår personal har såväl byggt-teknisk som kemisk-teknisk utbildning för att kunna hantera fasarenovering, samt tilläggsisolering –och rengöring av fasader, vilka ofta är utförda av många olika material.

Till vårt förfogande har vi servicebilar, höjdliftar, samt arbetsledare och personal utrustade med mobiltelefoner för att Du snabbt ska kunna kontakta oss.
Vi arbetar i hela Stockholmsområdet med omnejd och vänder oss till kommuner, fastighetsförvaltare, byggmästare, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
AB Puts & Fasadtvätt är medlem i Sveriges Putsenterprenörförening, Stockholms Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier, vi är certifierad fasadentreprenör, Weber-entreprenör, enl. BF9K, samt skotta säkert.

2.4.13 Arbetsmiljöpolicy

2.4.12 Miljö- och kvalitetspolicy